Datoer

1. instruktørmøde Søndag den 19. august kl.15.00
Opstart af hold Uge 37
Instruktørmøder Tirsdag 6. november 2018, tirsdag 29. januar 2019, onsdag 20. marts 2019
Efterårsferie Uge 42 - alle hold holder fri
Juleferie Fra 21. december 2018 - 2. januar 2019
Vinterferie Uge 7 - alle hold holder fri
​Generalforsamling Onsdag 20. februar 2019 kl. 20.00
Lokalopvisning Lørdag d. 9. marts 2019 kl. 10.00 i Klosterhallen
Egnsopvisning (DGI) 15.-17. marts 2019 i Klosterhallen 

Vedr. Generalforsamling

Afholdes næste gang:
20. februar 2019  kl.20.00
i KlosterhallenDagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1 suppleant
7. Valg af 1 revisor

8. Eventuelt

Se iøvrigt foreningens vedtægter her.

Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening CVR:29955662 | Enghavevej 23 | 6240 Løgumkloster | Tlf.: +45 28515984