Datoer

1. instruktørmøde Søndag 20. august 2017  kl. 15.00 - 20.00 i Klosterhallen
Opstart af hold Uge 37
Instruktørmøder Tirs. 31. oktober 2017, Søn 14. januar 2018, Tirs. 20. marts 2018
Efterårsferie Uge 42 - alle hold holder fri
Juleferie Fra 22. december 2017 - 1. januar 2018 (opstart 2. januar)
Vinterferie Uge 7 - alle hold holder fri
​Generalforsamling Onsdag d. 21. februar 2018  kl.20.00 i Klosterhallen
Lokalopvisning Lørdag d. 10. marts 2018 kl.10.00 i Hal 4, Klosterhallen
Egnsopvisning (DGI) 16-18. marts 2018 i Hal 4, Klosterhallen 

Vedr. Generalforsamling

Afholdes næste gang:
21. februar 2018  kl.20.00
i KlosterhallenDagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1 suppleant
7. Valg af 1 revisor

8. Eventuelt

Se iøvrigt foreningens vedtægter her.

Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening CVR:29955662 | Enghavevej 23 | 6240 Løgumkloster | Tlf.: +45 28515984