Datoer

1. instruktørmøde Søndag den 18. august 2019 kl.9.30
Opstart af hold Uge 37
Instruktørmøder Datoer kommer når vi nærmer os
Efterårsferie Uge 42 - alle hold holder fri
Juleferie Fra fredag 20. december 2019 - start 6. januar 2020
Vinterferie Uge 7 - alle hold holder fri
​Generalforsamling 19. februar 2020  kl. 20.00 i Klosterhallen
Lokalopvisning Lørdag d. 7. marts 2020 kl. 10.00 i Klosterhallen
Egnsopvisning (DGI) 13.-15. marts 2020 i Klosterhallen 

Vedr. Generalforsamling

Afholdes næste gang:
19. februar 2020
i KlosterhallenDagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1 suppleant
7. Valg af 1 revisor

8. Eventuelt

Se iøvrigt foreningens vedtægter her.

Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening CVR:29955662 | Enghavevej 23 | 6240 Løgumkloster | Tlf.: +45 28515984