Foreningsinfo

 

Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening er en del af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger.
 

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger skaber idræt og videnskurser for foreningerne udfra en holdning om, at idræt skal være sundt og tilpas udfordrende for den enkelte.
DGI er hovedorganisation for 5.000 lokale foreninger, der tæller 1,3 millioner idrætsudøvere. Fundamentet er 16 landsdelsforeninger, der optager lokale idrætsforeninger som medlemmer.
 

Aktiviteterne i DGI er kendetegnet af fællesskabet og glæden ved idræt, og at alle uanset forudsætninger kan være med.

DGI lægger vægt på, at aktivitet handler om andet end at spille til mål. Behovet for at få sig rørt – at dyrke idræt – er drivkraften, men samværet og det sociale fællesskab er mindst lige så vigtigt.

 

 

Formålsparagraf:
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

______________________________________________________________________________________________________


Politik for samvær mellem børn og voksne

 

Formål:

 • At give en vejledning for samværet mellem børn og voksne i Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening. Det for at sikre instruktører og hjælpere i foreningen ved hvordan de skal forholde sig til givne situationer. Derudover også give forældre tryghed for at sende deres børn af sted til gymnastik.
 • Hvilke konsekvenser det har for overtrædelse af regelsættet.
Lovkrav:
 • I Danmark er det lovpligtigt at ALLE idrætsforeninger skal hente børneattester på alle instruktører og hjælpere (dem over 15 år), der har direkte kontakt med børn under 15 år.
 • Tønder Kommune yder kun tilskud til foreninger, der indhenter børneattester hvert år for foreningers instruktører, trænere, hjælpere med mere.

Retningslinjer:
 • Den almindelige træning foregår som altid med aktiviteter, hvor man er nærværende over for børnene. Der skal både være dialog, drages omsorg, trøstes, behandles som en naturlig del af gymnastiktimen.
 • Ved arrangementer arrangeret af eller med gymnastikforeningen, gælder ovenstående også, samt at der altid skal være minimum 2 voksne tilstede.
 • Bad/omklædning er en naturlig del af at være fysisk aktiv. Når børn er i bad må instruktører og hjælpere ikke være til stede i omklædningsrummet.
 • Toiletbesøg ved de mindre børn kan kræve lidt assistance. Hvis barnet kan klare sig selv, så følger en ”tissehjælper” med ud til toilettet, men står uden for døren. Hvis barnet har en voksen med, så skal denne hjælpe i given situation.
 • Kropskontakt er en del af modtagning ved spring, da der her er tale om sikkerhed for barnet. Der skal sikres at man som instruktør/hjælper er opmærksom på at modtagning sker ved berøring på arme, ben og ryg.
Hvem skal reagere:
Alle skal reagere (bestyrelse, instruktør, hjælpere, gymnaster, forældre med mere), hvis der er noget der giver anledning til spørgsmål/tvivl.
Giv besked til en fra bestyrelsen, så tager en hånd om oplysningerne. Bestyrelsen mail og mobilnumre står på foreningens hjemmeside: www.6240gymnastik.dk
  
Konsekvens:
 • Personer med bemærkninger på børneattesten kan ikke være instruktør, hjælper med mere i Gymnastikforeningen ved børn under 15 år.
 • Ved mistanke vurderer bestyrelsen i samarbejde med DGI om en person skal suspenderes i arbejdet med børn i en periode eller ej

______________________________________________________________________________________________________
 

Politik for euforiserende stoffer, alkohol og doping

 
Formål:

 • At skabe dialog om hvad der er tilladt i Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening mht. euforiserende stoffer og alkohol.
 • At have et regelsæt for hvad gymnastikforeningen tillader mht. sikkerhed og pli.
 • Hvilke konsekvenser det har for overtrædelse af regelsættet.
Definition af euforiserende stoffer:
Et rusmiddel der enten er opkvikkende eller beroligende. De er alle ulovlige i Danmark.
 
Lovkrav/sikkerhed:
 • Der er ingen lovkrav på området i Danmark. Udover at euforiserende stoffer er ulovlige.
 • Køb af alkohol har en aldersgrænse på 18 år.
Regelsæt:
 • Der tolereres ingen euforiserende stoffer i gymnastikforeningen, da stofferne kan virke både sløvende, medføre aggressivitet, psykotiske diagnoser med mere.
 • Ved møder/kurser/arrangementer i forbindelse med gymnastikforeningen må børn og unge under 18 år ikke indtage alkohol. Når der er børn/unge til stede kan der drikkes alkohol af personer over 18 år med måde.
 • Ingen spring for gymnaster, instruktører eller hjælpere når man har indtaget alkohol.
 • Der tolereres ingen doping.
Hvem skal reagerer:
Alle skal reagere (bestyrelse, instruktør, hjælpere, gymnaster, forældre med mere) hvis der observeres mistænkelig adfærd.
Giv besked til en fra bestyrelsen, så tager en hånd om oplysningerne. Bestyrelsen mail og mobilnumre står på foreningens hjemmeside: www.6240gymnastik.dk
  
Konsekvens:
 • Ved overtrædelse af regler kan en person blive forvist fra pågældende træning. Efterfølgende vil personen få en samtale med 2 fra bestyrelsen, som træffer en beslutning om hvad der videre skal ske.
 • Ved gentagne overtrædelser udelukkes instruktører, hjælpere med mere fra gymnastikforeningen.
Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening CVR:29955662 | Enghavevej 23 | 6240 Løgumkloster | Tlf.: +45 28515984