Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening

Sponsorer


Datoer/Tider


Opstart af sæson Uge 37
Efterårsferie uge 42 Alle hold holder fri
Juleferie 51 + 52 nogen hold kan godt have træning i uge 51
Vinterferie uge 7 Alle hold holder fri
Generalforsamling Tirsdag 20. februar 2024 kl.19.00 i Klosterhallen
Lokalopvisning 9. marts 2024 Kl. 10.00 i Klosterhallen (tidspunkter og program tilgår senere.)
Egnsopvisning 15.-17. marts 2024 i Klosterhallen (Tidspunkter kommer senere når DGI har planlagt opvisningen.)
Generalforsamling
Afholdes næste gang:
Tirsdag d. 20 Februar 2024
i Klosterhallen kl. 19.00


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1 suppleant
7. Valg af 1 revisor
8. Eventuelt
Tilmeld dig et hold
Info tekst
Tilmeld

Sponsorer


Besøg vores side
Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening - CVR.nr. 29955662