Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening

Sponsorer


Datoer/Tider


Opstart af sæson Uge 37
Efterårsferie uge 42 Alle hold holder fri
Juleferie 51 + 52 nogen hold kan godt have træning i uge 51
Vinterferie uge 7 Alle hold holder fri
Generalforsamling Tirsdag 21. februar 2022 kl.19.30 i Klosterhallen
Lokalopvisning 11. marts 2023 (tidspunkter kommer senere.)
Egnsopvisning 17.-19. marts 2023 i Klosterhallen (tidspunkt kommer senere.)
Generalforsamling
Afholdes næste gang:
Tirsdag d. 21 Februar 2023
i Klosterhallen kl. 19.30


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1 suppleant
7. Valg af 1 revisor
8. Eventuelt
 

Lokalopvisning lørdag den 11. marts 2023

Tider for opvisning kommer
 
Egnsopvisning d. 17.-19. marts 2023


Tider samt dat for lokale hold kommer
Tilmeld dig et hold
Info tekst
Tilmeld

Sponsorer


Besøg vores side
Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening - CVR.nr. 29955662